zxvzxzvzxv                                          Primaria Plopu

Comisii

Structura CL

COMPONENȚA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL PLOPU

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-financiare, buget-finanţe, programe de dezvoltare economico-sociale,  administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ

Membrii:

 

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement 

Membrii:

Comisia pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţeneşti

Membrii:

Contact

                Comuna Plopu
 

Judetul Prahova

107405

  Tel 0244 460592
  Fax 0244 460786
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2024 Primaria Plopu. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.